Format PDF jest odpowiednim formatem do przenoszenia prawie wszystkich projektów graficznych czy publikacji. PDF niewielki rozmiar pliku i każdym komputerze projekt będzie wyglądał tak samo, co nie gwarancją, kiedy porównamy PDF do innych formatów. W naszej drukarni używamy przeważnie programów z rodziny Adobe. Gotowy projekt należy zapisać używając polecania Zapisz jako (save as) i wybrania Adobe PDF jako formatu wyjściowego.

Zapisz jako PDF → Wybierz lokalizację pliku → Ustawienia w oknie dialogowym

Zapisz jako PDF → Wybierz lokalizację pliku → Ustawienia w oknie dialogowym

W zakładce Ogólne (general) należy wybrać → Jakość drukarską (press quality).
ZgodnośćAcrobat 5 (PDF 1.4).

Nie należy nic zmieniać w kategorii Kompresja (compression), ponieważ plik o jakości drukarskiej posiada już satysfakcjonujące ustawienia. Linie cięć i pasery należy ustawić w zależności od wymagań danej drukarni. Przeważnie minimalna wielkość spadów to są 3 mm.

 

 

Następną zakładką jest Wyjście (output) → wybieramy ustawienia,
gdzie nasza praca będzie przekonwertowana na CMYK

Przechodząc do Konwersji Koloru (color conversion) → ustawiamy
Konwertuj na docelowy (zachowaj wartości), gdzie zajdzie konwersja pracy
na profil CMYK → wskazany w polu Cel (destination). Nie zapominajmy,
że wybrany profil docelowy musi odpowiadać maszynie drukarskiej
i innym elementom jak farby czy papier. Są to zaawansowane opcje, dlatego
w większości wypadków używa się profili uniersalnych. Skontaktuj się
z drukarnią w tej sprawie.

Opcje zaawansowane → tutaj nie musimy wprowadzać zmian.
Zapisz Twoją pracę i wyślij do druku!