Spady – ulotki Koszalin. Ile razy wysyłając plik do drukarni zdarza się, że dostajemy odpowiedź zwrotną z jednym zdaniem: „Plik nie ma uwzględnionych spadów. Prosimy o ich dodanie.” Jest to bardzo prosta, ale i znacząca kwestia drukarska. Bez spadu w pełni zadrukowana ulotka czy wizytówka może mieć białe krawędzie albo nierówno zadrukowany obszar.

Spadem drukarskim określany jest zadrukowany obszar, który wychodzi poza krawędzie finalnego wydruku (najczęściej wąski pasek min. 3 mm). Następnie zostaje odcięty w trakcie ostatecznego etapu produkcji.

Projekt po lewej jest bez spadu, natomiast ten po prawej ma już uwzględnione spady:

Spady drukarskie dla druku są niezbędne. Spady drukarskie to pewność, że zlecony wydruk finalny będzie wykonany bezproblemowo. Nie zapominajmy ich dodać, jeśli chcemy, żeby plik trafił jak najszybciej na produkcję. Wykonując dany projekt należy od samego początku ustawić spady. Następnie przy eksporcie PDF należy zaznaczyć opcję użycia spadów danego pliku. Brak spadów uniemożliwia poprawny druk i jest powodem do odrzucenia plików na etapie weryfikacji.